02 – Toegepaste wetenschappen

Kies je beroep:

Meer info:

De toegepaste wetenschappen omvatten de wetenschappelijke richtingen die als doel hebben een probleem op te lossen, of een product, dienst of techniek te ontwikkelen. Het onderzoek is geïnspireerd op maatschappelijke vragen die om antwoorden of oplossingen vragen. Het wordt dan gebruikt als tegenhanger van de “zuivere” of fundamentele wetenschap, die enkel als doel heeft de eigen kennis te vergroten.