07 – Veiligheid en Defensie

Kies een beroep

Meer info:

De politie in België is een overheidsinstantie belast met het handhaven van de wetten van het land, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie. De Belgische geïntegreerde politie is gestructureerd op twee niveaus: federaal (de federale politie) en lokaal (de lokale politie). De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, werkzaam over één of meer gemeenten.

Met Defensie wordt de Belgische krijgsmacht of het Belgisch leger benoemd. Het is de facto een beroepsleger, want de dienstplicht is op 5 februari 1995 opgeschort. Het leger telt 25.000 beroepsleden en 3.000 reservisten. Opperbevelhebber is Koning Filip van België, minister van Defensie is sinds 2019 Philippe Goffin (MR). De Chef Defensie, de stafchef van de Generale Staf is sinds 10 juli 2020 admiraal Michel Hofman. Onder het Belgische ministerie van Defensie vallen naast militairen ook ongeveer tweeduizend burgers.