09 – Communicatie wetenschappen en Dienstverlenende beroepen

Kies een beroep

Meer info:

Communicatiewetenschap is een veelzijdige wetenschappelijke discipline die de menselijke communicatie bestudeert in al haar vormen en in verschillende contexten. Daarbij richt ze zich vooral op de vorm, inhoud en gevolgen van communicatie via media(technologie), zoals film, televisie, kranten, (bedrijfs)magazines, reclame, games, internet en smartphones.

Er wordt geprobeerd antwoorden te vinden op vragen als:

  • Hoe communiceren mensen of organisaties met elkaar? Wie is de zender, wie is de ontvanger en wat is de boodschap?
  • Hoe brengen mensen een boodschap over? Wat voor taal gebruiken ze hiervoor (geschreven taal, gesproken taal, beeldtaal, lichaamstaal, gebarentaal)?
  • Hoe wordt een boodschap begrepen, geïnterpreteerd, onthouden, en mogelijk ingezet bij opinies, keuzes of gedrag? Denk bijvoorbeeld aan een Tweet, voorlichtingsbrochure, krantenartikel, gewelddadige film of reclame-uiting. Wat maken ze los bij de ontvanger?
  • Wie zijn de belangrijkste zenders? Hoe worden opvattingen van bepaalde maatschappelijke groeperingen overgebracht aan de rest van de samenleving en vice versa?
  • Wat voor effecten hebben boodschappen op de gedachten, gevoelens en het gedrag van anderen?

Communicatiewetenschappers maken gebruik van theorieën over onder andere menselijke psychologie, communicatie, gezondheidswetenschappen en gedragsverandering om zulke vragen te begrijpen. Ze zetten wetenschappelijke methoden als surveys, experimenten en inhoudsanalyses in om de antwoorden te vinden.