Veiligheidsplan

Evacuatieprocedure

1. Hoe slaan we alarm?

 • Bel 112
  • indien brand vastgesteld is of vermoed wordt,
  • bij een ernstige medische noodsituatie,
  • als je van oordeel bent dat door de ernst van de calamiteit de interne hulpverlening de situatie niet zal kunnen beheersen (bv. agressie tegenover personen),
   de impact van de calamiteit de grenzen van de instelling overstijgt.
 • Bel (03 265) 66 66 en meld aard en plaats van de calamiteit,
 • Roep “BRAND” in geval van brand,
 • Sla het glas van de brandmelder stuk,
 • Ontruim het gebouw onmiddellijk.

2. Evacueren

 • Verlaat het gebouw zo snel mogelijk,
 • Volg de bevelen van de evacuatiehelpers (fluohesjes),
 • Gebruik nooit de lift,
 • Begeef je naar de verzamelplaats en ga na of je collega’s er allemaal zijn,
 • Meld achtergebleven personen of verdachte situaties dadelijk aan de hulpdiensten,
 • Ga nooit rechtstreeks naar huis,
 • Ga nooit terug naar binnen vooraleer het gebouw is vrijgegeven.
 • Een snelle evacuatie van een gebouw is essentieel om de menselijke tol bij een noodsituatie tot een minimum te beperken.
 • De Universiteit Antwerpen stelt dat de VEILIGHEID VAN PERSONEN ALTIJD PRIORITAIR is aan schade aan de infrastructuur of de werking van de instelling.

3. Verzamelplaatsen bij brand

 • Bij problemen is de verzamelplaats de hal van Gebouw R. Na 22.00 uur is de verzamelplaats het pleintje tussen gebouwen O en M.
 • Op dat ogenblik zullen alle namen genoteerd worden per school. De voorzitter of zijn      plaatsvervanger coördineert ter plaatse de organisatie van deze acties.

4. Wie te verwittigen bij Rotary?

 • Voorzitter van de organisatie Patrick Willocx (+32 475 68 40 33). In deze functie zal hij kunnen vervangen worden door Roger Meulemans (+ 32 475 80 06 88), lid van het organisatiecomité indien de noodzaak zich zou voordoen.
  • De voorzitter of zijn plaatsvervanger zullen op hun beurt personeelsleden van UAntwerpen verwittigen: Stijn Moonen (+32 479 78 53 56), Wouter De Pesseroey (+32 478 48 25 66) en Nancy Seeldrayers (+32 478 34 82 67)
 • Bij brand:
  • Eric Jonkers: +32 475 65 29 00 
 • Bij een medisch probleem:
  • Stephan Willocx: + 32 484 77 74 20
 • Bij een veiligheidsprobleem
  • Roger Meulemans: + 32 475 80 06 88 

5. Praktische afspraken

 • De voorzitter zal in principe beschikbaar zijn aan de inkom ter hoogte van het secretariaat.  
 • De organisatoren zullen herkenbaar zijn aan de hand van een batch.  
 • Alle organisatoren zullen voor het begin van het event een briefing krijgen over deze voorschriften en krijgen een rondleiding waarop alle locaties van (nood)uitgangen en brandblusapparaten zullen worden aangeduid. In elk gebouw bevinden zich aan de uitgangen fluohesjes die door de evacuatiehelpers moeten worden aangetrokken.  
 • Op het secretariaat zullen de volgende elementen aanwezig zijn:
  • Een lijst van alle ingeschreven informanten met hun GSM nummer indien beschikbaar
  • Dit veiligheidsplan
  • Een plan van de zalen met aanduiding van de nooduitgangen.  
 • De coördinatoren voor de verschillende zalen zijn de volgende personen (zij zijn tevens de evacuatiehelpers).
 • Gebouw G: 
 • Eric Jonkers: +32 475 65 29 00
 • Annemie Goyvaerts: + 32 0477 29 71 36
 • Erik Jonkers (bediening brandblusapparaat)
 • Gebouw Q:
  • Jonathan Dherde : + 32  0485 26 57 61
  • Aimé De Witte: + 32 0476 80 05 02 (bediening brandblusapparaat)
 • Gebouw O (gelijkvloers): 
 • Walter Wens: +32 476 33 24 35
 • Nancy Magniette: +32 478 31 28 83  (bediening brandblusapparaat)
 • De eerste persoon op voorgaande lijst is de verantwoordelijke in eerste lijn. Bij niet bereikbaarheid neemt de tweede persoon over.  
 • De coördinatoren kunnen gezamenlijk beslissen over een ontruiming van de zaal.